Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [fa icon=”fa-phone” size=”1x”] PHONE

816.753.7355

 

[fa icon=”fa-print” size=”1x”] FAX

816.753.1833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN OFFICE

Kansas City

1625 Oak St

Suite 206 Kansas City, MO 64108

info@205.134.254.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Louis

1731 Larkin Williams Rd. Fenton, MO 63026

 

 

Minneapolis

10250 Valley View Road, Suite #147 Eden Prairie, MN 55344